AI software voor beurshandel

AI software voor beurshandel is software die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie (AI) om te handelen op de beurs. AI software kan verschillende technieken gebruiken om de markt te analyseren, zoals technische analyse, trend analyse, price action en machine learning. AI software kan ook verschillende instrumenten gebruiken om te handelen op de beurs, zoals futures, CFD’s, opties, turbo’s en ETF’s.

Een voorbeeld van AI software voor beurshandel is het AI Trading Systeem van Beurstrading Nederland. Dit systeem analyseert de AEX Index dagelijks met behulp van artificial intelligence en geeft koop- en verkoopsignalen die je zelf kunt uitvoeren bij je eigen bank/broker. Het systeem heeft verschillende awards ontvangen en heeft een hoog rendement behaald in 2023.

Een ander voorbeeld van AI software voor beurshandel is de chatbot ChatGPT. Deze chatbot kan nieuwskoppen analyseren om de ontwikkelingen van aandelenkoersen te voorspellen. ChatGPT blijkt beter te presteren dan een aantal andere modellen, maar is zeker niet foutloos. De chatbot heeft nog altijd tekortkomingen en de onderzoekers raden beleggers af erop te vertrouwen.

AI software voor beurshandel kan voordelen hebben, zoals snelle en objectieve beslissingen, aanpassing aan veranderende omstandigheden en diversificatie in je portefeuille. Maar er zijn ook risico’s, zoals fouten, manipulatie, oncontroleerbaarheid en onethisch gedrag. Daarom is het belangrijk om toezicht te houden op AI software voor beurshandel en de werking ervan te begrijpen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet onderzoek naar het gebruik van machine learning in de handelsalgoritmes van grote beurshandelaren en de potentiële risico’s daarvan.

Hoe kan ik zelf AI software voor beurshandel gebruiken?

Om zelf AI software voor beurshandel te gebruiken, heb je een aantal dingen nodig:

  • Een account bij een bank of broker die je toegang geeft tot de beurs en de instrumenten die je wilt gebruiken, zoals turbo’s, futures, CFD’s, ETF’s of opties.
  • Een abonnement bij een aanbieder van AI software voor beurshandel, zoals Beurstrading Nederland, die je dagelijks de koop- en verkoopsignalen stuurt die gebaseerd zijn op artificial intelligence.
  • Een computer of smartphone met internetverbinding om de signalen te ontvangen en uit te voeren bij je bank of broker.

Het proces is als volgt:

  • Je ontvangt elke dag een email met de koop- en verkoopsignalen van het AI Trading Systeem van Beurstrading Nederland.
  • Je logt in bij je bank of broker en voert de signalen uit met het instrument dat je hebt gekozen, zoals een turbo, future, CFD, ETF of optie op de AEX Index.
  • Je houdt de positie aan totdat je een nieuw signaal krijgt om te draaien. Je sluit dan de oude positie en opent een nieuwe positie in de tegenovergestelde richting.

Je kunt ook andere AI software voor beurshandel gebruiken, zoals de chatbot ChatGPT, die nieuwskoppen kan analyseren om de ontwikkelingen van aandelenkoersen te voorspellen. Maar let op: deze software is niet foutloos en heeft nog tekortkomingen. Je moet dus altijd zelf kritisch blijven en niet blindelings vertrouwen op de voorspellingen van de chatbot.

Maak jouw eigen website met JouwWeb